Měřicí technika Messen Nord

Měřicí technika ve službách ochrany životního prostředí

Německá společnost MesSen Nord GmbH, která byla založena v roce 1990, je celosvětovým pojmem v oblasti vývoje a výroby speciální měřicí techniky, zkušebních strojů a výrobních zařízení pro zákazníky a trhy se zvláštními požadavky. Tím, že firma MesSen Nord GmbH vyšla ze své hlavní kompetence jakožto výrobce speciální elektroniky, mohl se tento podnik etablovat mezi elitu zejména v oblastech měřicí techniky pro ochranu životního prostředí a zajišťování kvality pro průmyslové odvětví subdodavatelů pro automobilový průmysl. Paleta činností firmy zahrnuje odlišné oblasti použití a aplikací, ve kterých pomocí svého technologického potenciálu a Know-how, jakož i pomocí synergických efektů mezi oblastmi, nalézá MesSen-Nord řešení, která určují měřítka jak po stránce techniky či kvality, tak i ekonomiky.

MesSenNordMesSenNord

Produkce firmy MesSen Nord směřuje zejména do oblastí:

Optická kontrola a zakázkové speciální stroje
Optické kontrolní a zkušební stanice pro výrobní linky, manipulační systémy s integrovanou 100% kontrolou, systémy s více čidly, měřicí pracoviště, třídicí automaty na drobné dílce, paletovací systémy, robotizované kontrolní a zkušební stanice.

Průmyslová měřicí technika
Konstrukce a montáž přípravků, zkušebních stavů, mezilehlých kontrolních pracovišť, výstupní kontrolní pracoviště pro automatickou evidenci procesu a kontrolu výrobků, vývoj speciálních montážních skupin specifických pro zákazníka, měřicí pracoviště a speciální softwarová řešení.

Inspekční technika pro kanalizace
Zařízení na kontrolu těsnosti potrubí, zařízení na kontrolu hrdel a spojek, kontrolní zařízení šachet, kontrolní zařízení odlučovačů, kontrolní zařízení domovních přípojek, zkušební software, kontrolní kamery pro domovní přípojky, kamery pro šachty, měřicí a indikační přístroje pro aplikace v oblasti pitné vody a odpadních vod.

Technika pro kontrolu životního prostředí
Koncepce, zřizování a preventivní péče ohledně stanice pro měření životního prostředí, měřicích sítí pro ochranu proti velké vodě a sběr dat o životním prostředí, správa dat, speciální senzorika, kalibrační servis.


TUV CERT ISO 9001

Firma MesSen Nord je držitelem certifikátu ISO 9001.

  • Servis:+420 739 354 823
  •  +420 733 717 816
  •  +420 272 705 116

  • E-mail: info@arte-praha.cz
  • Obchod:+420 603 844 481
  •  +420 605 404 548
  •  +420 272 705 067

  • Internet: www.arte-praha.cz
Certifikát ISO 9001:2009 ikona Facebook
Prohlášení společnosti  o zpracování OÚ ikona YouTube Místo zpětného odběru pneumatik

Copyright © 1998 - 2024, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. Administrace