Politika kvality společnosti ARTE spol. s r.o.

Základním cílem společnosti ARTE, spol. s r.o. je poskytování kvalitních produktů a služeb svým zákazníkům, s cílem dostát a překonat jejich očekávání. Dlouhodobě se snažíme se zákazníky vytvářet a udržovat vstřícné a inovativní vztahy, tak abychom si udrželi pozici přirozeného partnera pro řešení různorodých potřeb z oblasti stavební a komunální techniky.

Spolu s našimi zaměstnanci budujeme pracovní atmosféru příznivou pro tvorbu inovací a podporující kreativitu, tak aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování kvality pro naše zákazníky. Díky tomu všichni zaměstnanci společnosti usilují při své práci o maximální kvalitu a hledají každou příležitost pro zlepšení kvality poskytovaných služeb spolu s lepším uspokojením potřeb zákazníka.

Zároveň vyžadujeme od obchodních partnerů a dodavatelů naší společnosti, aby svými dodávkami a poskytovanými službami přispěli k vysoké úrovni kvality služeb poskytovaných koncovým zákazníkům.

Závazek poskytovat kvalitní produkty a služby se plně snažíme respektovat při každodenním rozhodování na všech úrovních naší společnosti, tak aby bylo dosaženo vysoké a stále se zlepšující kvality pro zákazníka.

Tímto se zavazujeme k trvalému zlepšování zavedeného systému řízení kvality.

Obchodní podmínky společnosti ARTE spol. s r.o.

Obchodní podmínky společnosti ARTE spol. s r.o., platnost od 1. 3. 2011

Arte Praha spol. s r.o.
  • Servis:+420 739 354 823
  •  +420 733 717 816
  •  +420 272 705 116

  • E-mail: info@arte-praha.cz
  • Obchod:+420 603 844 481
  •  +420 605 404 548
  •  +420 272 705 067

  • Internet: www.arte-praha.cz
Certifikát ISO 9001:2009 ikona Facebook
Prohlášení společnosti  o zpracování OÚ ikona YouTube Místo zpětného odběru pneumatik

Copyright © 1998 - 2023, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. Administrace